No 1-2 (2012)

Table of Contents

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

СТРАТЕГІЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТУРБОЛЕНТНОСТІ ПРОЦЕСІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF (Українська)
P. Sauch 6-14
rationalism, mind cult, cognition, self-cognition, knowledge as the end in itself PDF (Українська)
О. Kuzmenko 15-18
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПОСТУП ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТОЛОГІЇ PDF (Українська)
V. Ognevyuk 20-27
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ОСВІТОЛОГІЇ ТА РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF (Українська)
S Sysoieva 28-36
РОЗВИТОК ОСВІТОЛОГІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ PDF (Українська)
N Pobirchenko 37-40
МОДЕЛЮВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF (Українська)
N Kudykina 42-48

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІ PDF (Українська)
N Batechko 49-54
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ PDF (Українська)
M Soroka 55-61
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF (Українська)
S Alekseeva 62-67
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF (Українська)
P Kryazhev 68-72
АКСІОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF (Українська)
L Demincka 73-75
ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДО РИТМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ PDF (Українська)
L. Litvin 79-82
ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF (Українська)
V Borysenko 83-86

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE

ПЕДАГОГІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ – РУШІЙ ЕВОЛЮЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ОСТ. ТРЕТИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF (Українська)
N Dichek 88-99
ІДЕАЛ УЧИТЕЛЯ: ПОРІВНЯННЯ ІДЕЙ ЯКОВА ЧЕПІГИ ТА ПЕДАГОГІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF (Українська)
N Bogdanets-Biloskalenko 100-106
ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОГО ПРИКОРДОННЯ ПОЛЬЩІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШАНСИ СПЕЦИФІЧНОГО РЕГІОНУ ПРИРОДИ ТА МОЗАЇКИ КУЛЬТУР PDF (Українська)
E Nikitorovich 108-117
СТЕНФОРДСЬКА ВИЩА ШКОЛА ОСВІТИ: ПІДГОТОВКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ФАХІВЦІВ СТУПЕНЯ PhD PDF (Українська)
V Bobrytska 118-122
ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ У НІМЕЧЧИНІ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ PDF (Українська)
N Machinskaya 123-127
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІА-ПЕДАГОГІКИ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА PDF (Українська)
Olga Moroz 128-131
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКОРДОННИХ СТАЖУВАНЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ PDF (Українська)
G H.P. Shchuka 131-136

QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION AND ITS EXPERT SUPPORT: THE EU EXPERIENCE

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРКЕСТРОВО- АНСАМБЛЕВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ PDF (Українська)
Tatiana Plyachenko 138-142
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ PDF (Українська)
E. A. Makarova 143-145
МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ PDF (Українська)
O shymova 146-150
КОМПЕТЕНТНІСНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО- ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ PDF (Українська)
L. Bondarenko 150-154
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ PDF (Українська)
Z Kovalchuk 156-160
ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Українська)
А. Melnychenko 161-166
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ЖІНКИ ДО МАТЕРИНСТВА: ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ PDF (Українська)
N Yaremchuk 167-173