No 1 (2011)

Table of Contents

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

ПЕДАГОГІЧНА СПІЛЬНІСТЬ ТВОРЕЦЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF (Українська)
А Stebletskiy 6-10
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF (Українська)
L Kozak 11-16
ДО ПРОБЛЕМИ ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ PDF (Українська)
E Zaharina 17-22
ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF (Українська)
O Shcherbina 22-26
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У МЕДИЧНОМУ ЛІЦЕЇ PDF (Українська)
V Slipchuk 27-31
МІЖ НЕГАТИВНОЮ КРЕАТИВНІСТЮ ІДЕЙ І УКРАЇНСЬКОЮ ВЕСТЕРНІЗАЦІЄЮ: СУЧАСНА ОСВІТА – ПОРТРЕТ БЕЗ ПРИКРАС PDF (Українська)
P Sauch 34-41

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

НООСФЕРНИЙ ТА ЕТНОЕКОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ОСВІТИВ УМОВАХ ТРАНСГУМАНІТАРНИХ ВИКЛИКІВ ЖИТТЮ PDF (Українська)
G Lozko 42-49
НАУКА І МІФ В ОСВІТІ: КОНТЕКСТ ОНТОЛОГІЧНОЇ РІВНОСТІ PDF (Українська)
T Mazur 50-54
РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ PDF (Українська)
N Semchuk 55-59
ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF (Українська)
L. Ovsyankina 60-65
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ PDF (Українська)
O Kuzmenko 65-68

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE

СІМЕЙНЕ ПРОФКОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НОВИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ PDF (Українська)
O Oliynik 70-73
РОЗВИТОК ГЕНДЕРНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКА В УМОВАХ ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ PDF (Українська)
M Tereshechenko 74-78
АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТОЛОГІЇ: ДЕРЖАВА, СУСПІЛЬСТВО І ОСОБИСТІСТЬ PDF (Українська)
L Khoruzha 80-84
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF (Українська)
T Koval 86-92
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО САМОСТІЙНОГО ОВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНИМ ДІЛОВИМ ПИСЕМНИМ СПІЛКУВАННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF (Українська)
N Mayer 93-96

QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION AND ITS EXPERT SUPPORT: THE EU EXPERIENCE

НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ВПРАВ PDF (Українська)
A Chufarchileva 97-102
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF (Українська) PDF
N Kochubey 103-108
ПРОСВІТНИЦЬКО-КУЛЬТУРНИЙ ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Я. Ф. ЧЕПІГИ PDF (Українська)
N Bogdanets-Biloskalenko 110-114
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА ДОКТОРСЬКИМИ ПРОГРАМАМИ У США PDF (Українська)
I Regeylo 116-121
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ PDF (Українська)
O Shapochkina 122-125
АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ PDF (Українська)
N Melnyk 126-129