No 3-4 (2012)

Table of Contents

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

ОСВІТА ЯК СУСПІЛЬНА ЦІННІСТЬ: ІСТОРИКО%ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF (Українська)
D Dzvinchuk 6-8
ЦІННОСТІ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ І СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ PDF (Українська)
O. Aleksandrova 9-13
НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ PDF (Українська)
Z. L. G. Lohush 15-19
ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛІСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ PDF (Українська)
А Konoh 21-24
acmesynergetic approach, higher school teachers, model, modelling, master degree PDF (Українська)
N Batechko 25-29
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ: НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF (Українська)
S Zaskaleta 30-35

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF (Українська)
S Sergeyeva 36-38
ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF (Українська)
Iryna Sokolova 40-46
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» PDF (Українська)
L Zadorozhna-Knyahnytska 47-52
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF (Українська)
N Machynska 53-56
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИДІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF (Українська)
O Prytula 57-60