ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛІСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Authors

  • А Konoh

Keywords:

innovative technologies, higher educational establishment, future teachers of physical culture, organizers of спoртивнo to oздoрoвчoгo tourism.

Abstract

In the article priorities of basic types of modern innovative technologies and their use are expounded
in the educational process of universities. The process of preparation of future teachers of physical
culture and organizers of sportinghealth tourism, which is based on a theory technology of integral
pedagogical activity which is sent to their comprehensive development, opens up an author

References

Наумов Б.М. Теорія і технологія цілісної

педагогічної діяльності як орієнтир нової

практики освіти України //Н.О.Ткачова

Ціннісні парадигми освіти. Харків,

“Основа”, 2005. – С. 118.

Денисенко Н.Ф., Є.П. Павлютенков.

Формування здорового способу життя у

дітей із особливими потребами як

складової їхньої життєвої компетент

ності // Управління школою. – 2005.

№ 35. – С. 79.

Педагогіка туризму. Навчальний посіб

ник для студентів вищих навчальних

закладів. /За ред. Федорченка В.К.,

Фоменко Н.А., Скрипник М.І.,

Цехмістрової Г.С. – К.: Видавничий Дім

“Слово”, 2004. – 296 с.

Венедиктов В.С., В.Л. ПетренкоВ.Л.,

Чуб В.І. //Ціннісні парадигми освіти. –

Харків: “Основа”, 2005. – С. 55.

How to Cite

Konoh А. (2019). ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛІСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 21–24. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/187628

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION