НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Authors

  • Z. L. G. Lohush

Keywords:

standards, medical education, national educational politics, preparation of students, program of development

Abstract

In the article the basic stages of becoming and development of medical education are examined in
Ukraine. The analysis of basic processes of reformation of national educational politics is carried out.

References

Булах І.Є., Волосовець О.П., Воронен

ко Ю.В. та інш. Система управління

якістю медичної освіти в Україні:

Монографія / – Донецьк: «АРТПРЕС»,

212 с.

Наказ МОН України від 03.04.96р №70

«Про зміни до навчального плану

підготовки лікарів у навчальних закладах

України».

Наказ МОН України від 31.07.98 № 285

“Про порядок розробки складових

нормативного та навчальнометодичного

забезпечення підготовки фахівців з

вищою освітою”.

Наказ МОН України від 22.03.2004р.

№ 148 “Про заходи щодо реалізації

положень Болонської декларації в сис

темі вищої медичної та фармацевтичної

освіти”.

Наказ МОН України від 12.10.2004 р.

№ 492 „Про внесення змін та доповнень

до Рекомендацій щодо розроблення нав

чальних програм навчальних дисциплін”.

Наказ МОН України від 31.12.2004 р.

№ 685 „ Про експериментальне впровад

ження кредитномодульної системи

організації навчального процесу у вищих

медичних (фармацевтичних) навчальних

закладах ІІІІV рівнів акредитації у 2004

р. р.

Поляченко Ю.В., Передерий В.Г., Воло

совець А.П. и др. Медична освіта у світі

та в Україні: Навч. посібник. – К.:

«Книга плюс», 2005. – 464с.

How to Cite

Lohush, Z. L. G. (2019). НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 15–19. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/187623

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION