ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Authors

  • N Machynska

Keywords:

social teacher, professional preparation, diagnostic abilities, diagnostic activity, levels

Abstract

The article is devoted the question of features of preparation of social teachers in pedagogical colleges
on the modern stage, taking into account the problem of informative society. Considerable attention of
description of process of forming of diagnostic abilities of teacher, social teacher, is given in scientific
literature. Description of basic components of diagnostic activity of teacher, levels of their formed, is
given.

References

Ковчина І.М. Теорія та практика підго

товки майбутніх соціальних педагогів до

соціальноправової діяльності : Автореф.

дис... дра наук: 13.00.04 – Київ, 2008,

с.

Локарєва Г. В. Теоретичні та методичні

засади застосування художньоесте

тичної інформації у підготовці соціаль

ного педагога до професійного спілку

вання : Автореф. дис... дра пед. наук:

00.04 Київ, 2005, 48с.

Мартиненко С.М. Діагностична діяль

ність майбутнього вичтеля початкових

класів: теорія і практика: Монографія /

С.М. Мартиненко. – К.:КМПУ імені

Б.Д Грінченка, 2008, 434с.

Фалько М.І. Формування досліднцьких

умніь майбутніх учителів музики у вищих

педагогічних закладах освіти. – Авто

реферат дисертації на здобуття нау

кового ступеня кандидата педагогічних

наук. – Київ, 2005

How to Cite

Machynska, N. (2019). ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 53–56. Retrieved from http://npo.kubg.edu.ua/article/view/187670

Issue

Section

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION