Шановні колеги, науковці, автори, рецензенти нашого видання!

Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» оновлює свій сайт. Знаходьте нас за адресою:
 http://journals.uran.ua/index.php/1609-8595
.

Засновники:
Київський університет імені Бориса Грінченка
Благодійний фонд імені Антона Макаренка

    Науковий журнал  з проблем філософії, теорії і практики неперервної професійної освіти адресовано науковцям, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, докторантам, слухачам системи післядипломної освіти, усім, хто цікавиться проблемами філософії, педагогіки і психології неперервної освіти.
    Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки та філософії за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти» (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 261  від 06.03.2015 ).

     ISSN1609-8595
     e-ISSN 2412-0774
     DOI:10.28925/1609-8595
    Реєстраційне свідоцтво: Серія КВ №21843-11743 ПР від 18.01.2016

    Періодичність: 4 рази на рік. 

    Видання засновано у 2001 році.
    Видавництво: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС».
    Країна видавництва: Україна.