Засновники:
                              Київський університет імені Бориса Грінченка
                                Благодійний фонд імені Антона Макаренка

       Науково-методичний журнал  з проблем філософії, теорії і практики неперервної професійної освіти адресовано науковцям, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, докторантам, слухачам системи післядипломної освіти, усім, хто цікавиться проблемами філософії, педагогіки і психології неперервної освіти.
      Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки та філософії за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти» (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 261  від 06.03.2015 ).

       ISSN1609-8595
       e-ISSN 2412-0774

       Реєстраційне свідоцтво: №17845-6695 ПР від 06.06.2011