No 1-2 (2007)

Table of Contents

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

Cлово до психолого PDF (Українська)
I Zuzyun 7-10
Педагогічна технологія застосування регресійного і кореляційного аналізів в педагогічних дослідженнях Анотація У статті розглядається суть та можливості регресійного і кореляційного аналізів при дослідженні педагогічних явищ та процесів; технологія вияв PDF (Українська)
Р VOLOVIK 13-24
Сучасний стан професійної підготовки майбутніх економістів у незалежній державі PDF (Українська)
T Poyasok 25-31
Особливості професійного спрямування навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї PDF (Українська)
V Slipchuk, Yaroslav Cehmister 32-38
Актуалізація проблеми моделювання в освіті PDF (Українська)
A Cumbalaru 39-46
"Юридична клініка" як форма реалізації інтегрованого підходу до структурування змісту правових знань PDF (Українська)
V Smirnova 47-54
Вплив особистості керівника на оптимізацію професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури PDF (Українська)
O Tymoshenko 55-62

PRACTICE OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION

Модель професійноїорієнтації старшокласників на медичні спеціальності PDF (Українська)
R Ivanenko 63-72
Підготовка викладачів вищої аграрної школи: європейський стандарт освіти PDF (Українська)
N Zhuravcka 73-79
Інтегративне вивчення англійської мови для професійного спілкування майбутніх інженерів PDF (Українська)
V Gordienko 80-87
Особливості організації індивідуально-консультативної роботи з урахування індивідуальних навчальних стилів студентів PDF (Українська)
L. Borysenko 91-99
Особливості безпеки життєдіяльності та здорового способу життя розвитку професійної культури майбутніх робітників PDF (Українська)
S Lapaenko 100-105
Критерії особистісно оієнтованої професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів PDF (Українська)
T Koval 109-117
Підвищення інформаційної компетентності викладачів навчальних закладів PDF (Українська)
I Tytarenko 118-124

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE

Формування знань, умінь і навичок математичного компоненту у змісті професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів з програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем PDF (Українська)
S Tyshchenko 125-134
Забезпечення контролю професійних знань студентів аграрного коледжу за допомогою інформаційних технологій PDF (Українська)
T Krystopchuk 135-139
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчальних занять з дисципліни психолого-педагогічного циклу PDF (Українська)
I ARTEMENKO 140-145
Європейська кваліфікацйна рамка - як інструмент процес реформування PDF (Українська)
T Desyatov 149-156

QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION AND ITS EXPERT SUPPORT: THE EU EXPERIENCE

Індивідуальні методи і форми професійного розвитку педагогів у системі непреривної професійної освіти Канади, Великобританії, США PDF (Українська)
N Mukan 157-165
Полікультурна освіта студентів у педагогіччній науці і практиці країн Західної Європи та США PDF (Українська)
N Yaksa 166-172
Психолого -педагогічні проблеми освіти дорослих у контексті неперервного навчання PDF (Українська)
L SIGAEVA 176-184
Історичні та соціальні умови розвитку медичної деонтології PDF (Українська)
L Pereymbida 187-193
Розвиток економічної освіти в системі освіти України PDF (Українська)
L. Medvid' 194-202
Педагогічна майстерність у духовній та світській педагогічних системах Києво-Могилянської Академії XVII - XVIII ст PDF (Українська)
O Lavrinenko 203-210
Міжнародна Слов'янська академія освіти ім. Я.А. Коменського: точка зору вченого PDF (Українська)
G Filipchuk 211-218