THE PROBLEM OF ADULT EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND: PEDAGOGICAL DISCOURSE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2023.3.9

Keywords:

adult education, adult student, formal education, informal education; motives and motivating factors for education, non-formal education

Abstract

The article is devoted to the analysis of the pedagogical discourse of the problem of adult education in the Republic of Poland.  Adult education is considered from the point of view of a holistic life as a process of adult development.  It is shown that the functions and goals of adult education have changed over the years. However, adult education was not noticed at the formal level, despite its existence. In fact, the development of adult education in the Republic of Poland began with the rapid development of technology and science, as well as with the changes occurring in socio-economic relations.  In the Republic of Poland, the most significant concepts of adult education appeared during the crisis of the feudal economy and the need to provide assistance to the Polish state in restoring Poland’s independence. In those days, education was dominated by the goals of patriotic education combined with the solidarity of workers. In our time, there is an extremely rapid development of science and technology, changes in socio-economic relations, which force people to continuously improve their qualifications. Polish researchers of adult education identify 4 main tasks of optimal professional behavior of a modern employee: attention to qualifications; gaining professional experience; preservation of professional flexibility; health care Adult education takes place in accordance with the following types of educational activities: formal education; non-formal education according to a certain program; informal learning and improvement without reference to a specific curriculum or scope of content; informal learning as any type of activity without a previously developed program and under any circumstances.

References

Topuzov, O. (2014). Profilne navchannya yak neobhidna umova funkcionuvannya neperervnoyi profesijnoyi osviti [Professional training as a necessary condition for the functioning of continuous professional education]. In І. А. Ziaziun (Ed.), Ya-koncepciya akademika Nelli Nichkalo u vimiri profesijnogo rozvitku osobistosti: zbirnik naukovih prac (pp. 242–247). NAES of Ukraine.

Borgonovi, F. (2022). Lessons from the pandemic for the future of lifelong learning systems. UIL Blog. https://thelifelonglearningblog.uil.unesco.org/2022/05/02/lessons-from-the-pandemic-for-the-future-of-lifelong-learning-systems/

CONFINTEA VI (2010). Belém Framework for Action: harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000187789

Cooper, B. (2010). Educating social workers for lifeworld and system. In: M. Murphy, T. Fleming (Eds.), Habermas, Critical Theory and Education. International Studies in the Philosophy of Education (pp. 169–184). Routledge. http://oro.open.ac.uk/19487

Desjardins, R., Rubenson, K. (2013). Participation Patterns in Adult Education: the role of institutions and public policy frameworks in resolving coordination problems. European Journal of Education, 48 (2), 262–280. https://www.jstor.org/stable/26357803

Drzażdżewski, S. Edukacja dorosłych nie kończy się na uczelni. Zintegrowany System Kwalifikacji. https://kwalifikacje.edu.pl/edukacja-doroslych-nie-konczy-sie-na-uczelni/

Kruszelnicki, W. (2018). Edukacja dorosłych między systemem a światem życia: interwencje krytyczne. Edukacja Dorosłych, 1, 41–58. https://core.ac.uk/reader/197754660

Kształcenie dorosłych i szkolenia. Poland. Eurydice. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/pl/national-education-systems/poland/ksztalcenie-doroslych-i-szkolenia

Livingstone, D. (1999). Exploring the Icebergs of Adult Learning: Findings of the First Canadian Survey of Informal Learning Practices. Canadian Journal for the Study of Adult Education, 13 (2), 49–72. https://cjsae.library.dal.ca/index.php/cjsae/article/view/2000

Malewski, M. (2006). W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 2, 23–51.

Moos, J. (2012). Lodzkie innowacje pedagogiczne w edukacji ustawicznej. Lodz pedagogical innovations in continuing education. Edukacja ustawiczna doroslych = Polish Journal of Continuing Education, 3, 41–54.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (2018). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000227

Perspektywa Uczenia się przez całe życie (13.01.2014). Ministerstwo Edukacji i Nauki. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perspektywa-uczenia-sie-przez-cale-zycie

Półturzycki, J. (2003). Aktualne niepokoje w sprawie edukacji ustawicznej, Rocznik Andragogiczny, 10, 37–53.

Strategia umięjetności OECD Polska. Wnioski i rekomendacje. Streszczenie raportu (2019). https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/publikacja-raportu-strategia-umiejetnosci-oecd-polska

Solarczyk-Ambrozik, E. (2002). Przemiany współczesnego świata – globalne wyzwania edukacyjne. In A. Zbierzchowska (red.), Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego (ss. 13–19). Wydawnictwo Naukowe UAM. https://instytut.info/wp-content/uploads/2016/08/06-Solarczyk-Ambrozik.pdf

Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (2013). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20130000640

UNESCO Recommendation on Adult Learning and Education (2015). https://uil.unesco.org/adult-education/unesco-recommendation/unesco-recommendation-adult-learning-and-education-2015

Published

2023-10-30

How to Cite

Yaremchuk, M. . (2023). THE PROBLEM OF ADULT EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND: PEDAGOGICAL DISCOURSE. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 76(3), 91–101. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2023.3.9