PREVENTING AGGRESSION IN YOUTH: A SOCIAL ASPECT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.3.2

Keywords:

aggression, young person, social assistance, sociocultural determinants

Abstract

The article deals with the phenomenon of aggression as a social phenomenon that has both social and biological (psychological) conditions. Based on the analysis of scientific sources the author has classified the types of aggression, emphasizing that the typology depends on the division criterion. The research results are based on the most commonly used classification of aggression into physical, verbal (psychological) and self-aggression. Particular attention is paid to the socio-cultural determinants of aggression and violence among young people, including the models of aggression that young people observe in a close surrounding (family, educational environment) and in a remote surrounding (media, Internet, television programs). It has been stressed that the circumstances aggravating the manifestations of aggression are the use of alcohol, drugs, computer addiction. The article emphasizes that the likelihood of manifestation of aggressive forms of behaviour depends on the frequency of aggression in the environment, on manifestations of aggression by authority figures (for example, educators), on the observation of the benefits of aggression (for example, in the form of an advantage gained), as well as on the frequency of opportunities for aggressive behaviour. The article emphasizes that not only victims of aggression, but also aggressors need help. In order to counteract aggression as part of a young person’s social life, it is not enough to identify the problem – it is important to eliminate the causes of aggression. Restricting, preventing and countering this phenomenon require an effective network of social services, as well as the activation of local communities. On the example of the programs for preventing and eliminating aggression in the Republic of Poland the author proves that assistance aimed at stopping aggression should be taken not only for a young person’s personal well-being but also through the social and psychological consequences of this phenomenon.

Author Biography

Maria Сhmielewska, Pawel Wlodkowic University College in Plock, 12 Jana Kilińskiego al., 09-402 Plock, The Republic of Poland

Doctor of Sciences in Education, Dean of the Faculty of Pedagogy,

References

Suchańska A. (2001). Autodestruktywność pośrednia – samoagresja czy deficyt ochronny? In M. Binczycka-Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. PTHP.

Aronson, E. (2020). Człowiek istota społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Babiker, G., Arnold, L. (2003). Autoagresja – mowa zranionego ciała. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brawn-Gałkowska, M., Ulik, I. (2000). Zabawa w zabijanie. Wydawnictwo Krupski i S-ka.

Danielewska, J. (2002). Agresja u dzieci — szkoła porozumienia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (2003). Żak.

Evans, P. (2018). Toksyczne słowa. Słowna agresja w związkach. Wydawnictwo Czarna Owca.

Frączek, A., Szostek, M. (1967). Programowanie psychoterapii w oparciu o teor ię uczenia się. Psychologia wychowawcza, 4.

Gajewski, M. (2001). Niebezpieczne gry komputerowe. Wychowawca – Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, 12 (108).

Kirwil, L. (1995). Wpływ telewizji na dzieci i młodzież. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 6.

Kołodziejska, D. (2002).Telewizja wpływa na rozwój dziecka. Edukacja i dialog, 3.

Kosińska-Dec, K., Jelonkiewicz, I. (2000). Picie alkoholu a agresja interpersonalna wśród młodych dorosłych.

Alkoholizm i Narkomania, 13 (2), 223233.

Kubacka-Jasiecka, D. (1975). Funkcjonowanie społeczne osób agresywnych i samoagresywnych. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Kube, E. (1997). Przestępczość młodocianych z użyciem przemocy. Możliwości i szanse jej zapobiegania. In B. Hołyst (red.), Przemoc w życiu codziennym. Agencja wydawnicza CB.

Cierpiałkowska, L. (2001). Grupy samopomocy — niewykorzystana forma leczenia przemocy. In M. Binczycka-Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. PTHP.

Liberska, H., Matuszewska, M., (2001). Wybrane czynniki i mechanizmy powstawania agresji w rodzinie. In M. Binczycka-Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. PTHP.

Nowakowska, M. (1998). Cywilizacyjna stymulacja zjawisk agresji i przemocy. In K. Ostrowska i J. Tatarowicz (red.), Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Obuchowska, I. (2001). Agresja w perspektywie rozwojowej In M. Binczycka-Anholcer (red.), Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. PTHP.

Obuchowska, J. (1989). Przemoc w wychowaniu. Kwartalnik Pedagogiczny, 4.

Oddziaływanie środków masowego przekazu na dzieci (2001). Wychowawca – Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, 12 (108).

Pospieszyl, I. (1994). Przemoc w rodzinie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Raczkowska, J. (1993). Zagrożenie, poczucie bezpieczeństwa, agresja przemocą, okrucieństwem. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 10, 417–425.

Ranschburg, J. (1980). Lęk, gniew, agresja. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Schmidt, H. L. (1998). Przemoc w szkołach niemieckich. In K. Ostrowska i J. Tatarowicz (red.), Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.

Skorny, Z. (1968). Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769. http://isap.sejm.gov.pl/ isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/O/D20040593.pdf

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 487. http:// isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000487/U/D20160487Lj.pdf

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204. http://isap.sejm.gov.pl/isap. nsf/download.xsp/WDU19970880553/O/D19970553.pdf

Wolińska, J. M. (2000). Agresywność młodzieży. Problem indywidualny i społeczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zimbardo, P. G., Ruch, F. L. (2019). Psychologia i życie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Published

2020-11-01

How to Cite

Сhmielewska M. (2020). PREVENTING AGGRESSION IN YOUTH: A SOCIAL ASPECT. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3), 16–23. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.3.2

Issue

Section

THEORY AND METHODOLOGY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION