TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN ADULT EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2024.1.11

Keywords:

adult education, adult learner, changes, Republic of Poland, transformations.

Abstract

The article discusses the transformational processes in adult education in the Republic of Poland. The normative legal documents that influenced the education of adults are analyzed; documents in the field of adult education, resolutions introduced for the period of temporary restriction of the functioning of units of the education system, in particular higher education institutions and other educational institutions, as well as employers, in connection with the prevention, counteraction and fight against COVID-19. It is concluded that, depending on the epidemic situation, online classes, hybrid or stationary classes were limited or cancelled, which affected both the organization of the educational process of adult learning, and its participants. Classes using distance learning methods and techniques have become a priority. The transformational processes in adult education in the Republic of Poland allow us to conclude that there is a clear relationship between adult education and change. Polish andragogues in their reflections and studies draw attention to this relationship. Attention is drawn to the fact that there is a double impact of transformations on adult education: the goal of transformation is not only to reduce the tension that led to the transformation, but also to create new conflicts that should stimulate the individual to creative activity in this new situation It is also necessary to pay attention to the dual impact of the transformation of the system on adult education: it is always stated that its purpose is not only to reduce tension, which led to transformation, but also to the creation of new conflicts that should stimulate the individual to creative activity in this new political formation. The forms and content of adult education today are determined by three vectors: the needs of the labor market, the resources and capabilities of the modern information society, and the individual aspirations of adults for education. The synergistic effect of the interaction of these vectors may be a change in the way of perception and organization of educational processes for adults, which will lead to a decrease in their institutionalization.

References

Andragogika, czyli o uczeniu dorosłych. PE – Portal edukacyjny, platforma edukacyjna. https://edukuj.pl/andragogika-czyli-o-uczeniu-doroslych.html

Bilans Kapitału Ludzkiego. https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego

Classification of learning activities (CLA). Manual: 2016 edition (2016). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2785/874604

Dubas, E. (2014). Zmiana i uczenie się w perspektywie edukacji dorosłych. Przykład projektu Lives in changing „Butterfly”. Rocznik Andragogiczny, 21, 459–480. https://doi.org/10.12775/RA.2014.033

Eurostat. Adult Education Survey. https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/adult-education-survey

Eurostat. Аdult participation in learning in the past four weeks by sex (sdg_04_60). https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/sdg_04_60_esmsip2.htm

Jaworski, P., Miszke, T., Wieczorkowski, R., Wiktor, M., Żochowska, A. (Red.) (2018). Kształcenie dorosłych 2016. Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/3/3/1/ksztalcenie_doroslych_2016.pdf

Kotowska, I. E. (Red.) (2014). Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2013. Raport tematyczny. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. http://www.diagnoza.com/pliki/raporty_tematyczne/Rynek_pracy_i_wykluczenie_spoleczne.pdf

Kształcenie dorosłych 2016. Analizy statystyczne (2018). Urząd Statystyczny w Gdańsku. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/ksztalcenie-doroslych-2016,3,3.html

Kształcenie dorosłych i szkolenia. Zintegrowany System Kwalifikacji. https://kwalifikacje.edu.pl/edukacja-doroslych-nie-konczy-sie-na-uczelni/

Kształcenie ustawiczne dorosłych – wymogiem współczesności. Wykłady.org. https://andragogika.wyklady.org/wyklad/676_ksztalcenie-ustawiczne-doroslych- wymogiem-wspolczesnosci.html

Perspektywa Uczenia się przez całe życie (2014). Ministerstwo Edukacji Narodowej. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perspektywa-uczenia-sie-przez-cale-zycie

Publikacja raportu „Strategia umiejętności OECD: Polska” (2019). https://www.gov.pl/web/edukacja/publikacja-raportu-strategia-umiejetnosci-oecd-polska

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2020). ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19910950425

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna) (2019). https://efs.men.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów (2020). Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. https://www.gov.pl/web/edukacja/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow

ZPE – Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki. https://zpe.gov.pl/

Published

2024-03-25

How to Cite

Yaremchuk, M. . (2024). TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN ADULT EDUCATION IN THE REPUBLIC OF POLAND . Continuing Professional Education: Theory and Practice, 78(1), 145–154. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2024.1.11

Issue

Section

CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE