BASIC DEFINITIONS OF FORMING THE READINESS OF FUTURE SPEECH THERAPISTS TO APPLY ADAPTED PHYSICAL EXERCISES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.6266

Keywords:

adapted physical exercises, formation, future professional activity, future speech therapist, readiness.

Abstract

The article provides a definitive analysis of the base concepts of the study of forming the readiness of future speech therapists to apply adapted physical exercises in future professional activities. Clarified the concepts of «speech therapist», «specialist», «professional speech therapist». Examined the concepts of «professional education», «professional training», «professional self-determination» as the components of the base concept «professional activity». The base concept of «adapted physical exercises» is explained through the key terms of «physical education», «adaptation», «exercise», «movement», «tone», «muscles»; clarified the concepts of «professional readiness» and «formation of readiness». The ultimate base concept of the study is formulated that «the readability of future speech therapists to apply adapted physical exercises in future professional activities» is interpreted as an integrated education that allows organizing corrective work with children of all ages with different speech disorders aimed at effectively overcoming speech disorders (or improvement I will become), consolidate and stabilize the results of corrective work in the future life of the child through the use of adapted physical exercises.

The final base concept of the research is formulated that, «the readiness of future speech therapists to apply adapted physical exercises in future professional activities» is interpreted as an integrated formation/education that allows organizing corrective work with children of all ages with different speech disorders, aimed at effectively overcoming speech disorders (or improvement of well being), consolidation and stabilization formation of the results of corrective work in the future life of a child through the use of adapted physical exercises.

One of the promising directions of our further research on this problem is the formation of the content of disciplines focused on the formation of readiness of future speech therapists to apply adapted physical exercises in future professional activities.

Author Biography

Galyna Gorshkova, Zaporizhzhia National University, 66 Zhukovsky Str., 69600 Zaporizhzhia, Ukraine

PhD Student

References

Varij, M. J. (2009). Psihologiya [Psychology]. Kyiv, Ukraine: Centr uchbovoyi literaturi (ukr).

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrayinskij pedagogichnij slovnik [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv, Ukraine: Lybid (ukr).

Gritsanov, A. A. (2003). Novejshij filosofskij slovar [The Newest Philosophical Dictionary]. Minsk, Belarus: Knizhnyj Dom. Retrieved from http://kniga.scienceontheweb. net/ noveyshiy-filosofskiy-slovar.html (rus).

Zakon Ukrayini «Pro vishu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] (2014). Retrieved from http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

Klopov, R. V. (2012). Teoriya i praktika profesijnoyi pidgotovki majbutnih fahivciv fizichnogo vihovannya i sportu iz zastosuvannyam informacijnih tehnologij [Theory and practice of training future specialists in physical education and sports with the use of information technologies: Doctor’s thesis: 13.00.04]. Zaporizhzhya, Ukraine (ukr).

Krutsevych, T. Yu. (2012). Teoriya i metodika fizichnogo vihovannya. Zagalni osnovi teoriyi i metodiki fizichnogo vihovannya [Theory and methodology of physical education. General principles of theory and methodology of physical education]. Vol. 1. Kyiv, Ukraine: Olympic literature (ukr).

Куkh, А. М. (2018). Teoretiko-metodichni zasadi profesijnoyi pidgotovki majbutnih uchiteliv fiziki v umovah osvitno-informacijnogo seredovisha [Theoretical and methodical principles of professional training of future teachers of physics in the conditions of educational and informational environment]. Doctor’s thesis: 13.00.04; 13.00.02. Kyiv, Ukraine (ukr).

Sheremet, M. K. (Ed.) (2014). Logopediya [Speech therapy]. Kyiv, Ukraine: Slovo (ukr).

Pakhomova, N. G, Smaglyuk, L. V.,Trofimenko, M. V. (2016). Kompleksnij mediko-psihologo-pedagogichnij pidhid do korekcijnoyi roboti z ditmi iz zuboshelepnimi anomaliyami ta deformaciyami [Comprehensive medical-psychological and pedagogical approach to corrective work with children with dental ankles and deformations]. Stanovlennya osobistosti ditini v umovah suchasnogo rozvitku suspilstva: socialno-pedagogichnij, korekcijnij i medichnij aspekti: materiali regionalnogo naukovo-praktichnogo seminaru. Poltava, Ukraine: UMSA. Retrieved from http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/3783 (ukr).

Pinchuk, Yu. V., Porodko, M. I. (2015). Sistema fizichnoyi reabilitaciyi ditej starshogo doshkilnogo viku iz zagalnim nedorozvinennyam movlennya [System of physical rehabilitation of children of the senior preschool age with general underdevelopment of speech]. Naukovij chasopis Nacionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni M. P. Dragomanova. Seriya 19. Korekcijna pedagogika ta socialna psihologiya, 29, С. 72–78. Retrieved from file:///C:/Users/%D0%94%D0%BE%D0%BC/Downloads/Nchnpu_019_2015_29_15%20(1).pdf (ukr).

Bilodid I. K. (Ed.) Slovnik ukrayinskoyi movi: v 11 tomah [Ukrainian language dictionary: In 11 Vol.] (1970–1980). Retrieved from sum.in.ua/ (ukr).

Sysoevа, S. O. (2008). Osvita i osobistist v umovah postindustrialnogo svitu: monografiya [Education and personality in a post-industrial world: a monograph]. Khmelnytsky, Ukraine: KhGPA (ukr).

Chernyshova, Е. R. (2014). Terminologichnij slovnik z osnov pidgotovki naukovih ta naukovo-pedagogichnih kadriv pislyadiplomnoyi pedagogichnoyi osviti [Terminological dictionary on the basics of preparation of scientific and scientific-pedagogical staff of postgraduate pedagogical education]. Retrieved from lib.iitta.gov.ua/8301/1/словник_1%2C2.pdf (ukr).

Batyshev, S. Ya. (Ed.) (1999). Enciklopediya professionalnogo obrazovaniya: v 3 t. [Encyclopedia of vocational education: In 3 Vol.]. Moscow, Russia (rus).

How to Cite

Gorshkova, G. (2019). BASIC DEFINITIONS OF FORMING THE READINESS OF FUTURE SPEECH THERAPISTS TO APPLY ADAPTED PHYSICAL EXERCISES. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (3-4), 62–66. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2018.3-4.6266

Issue

Section

PHILOSOPHY AND THEORY OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION