Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 3-4 (2012) СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ: НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
S Zaskaleta
 
No 3-4 (2012) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Abstract   PDF (Українська)
S Sergeyeva
 
No 3-4 (2012) ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Abstract   PDF (Українська)
Iryna Sokolova
 
No 3-4 (2012) ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» Abstract   PDF (Українська)
L Zadorozhna-Knyahnytska
 
No 3-4 (2012) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Abstract   PDF (Українська)
N Machynska
 
No 3-4 (2012) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИДІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Abstract   PDF (Українська)
O Prytula
 
No 2 (2011) ПР ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ТЕ ОРЕТ ИЧНИЙ АСПЕ КТ Abstract   PDF (Українська)
N Batechko
 
No 2 (2011) ОФЕ СІЙ НА ПІ ДГОТОВКА МАЙБУТНІХ КЕРІ ВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ІННОВАЦІЙ НОЇ ЕКОНОМІ ЧНОЇ ДІЯЛ ЬНОСТІ : НАПРЯМ И ДОСЛІ ДЖЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
О Binytska
 
No 2 (2011) НАУКОВИЙ ТЕ ЗАУРУС ПР ОБЛЕМ И ОСВІТ И ДОРОСЛИХ: ТЕ ОРЕТ ИЧНИЙ АНАЛІ З Abstract   PDF (Українська)
Olga Sergeyeva
 
No 2 (2011) НАСЛІ ДУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТ ОД НАВЧАННЯ У ВАЛЬДОРФ СЬКІЙ ДОШКІЛ ЬНІЙ ОСВІТІ Abstract   PDF (Українська)
L. Litvin
 
31 - 40 of 526 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>