2016 - №3-4

ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

 

Хоружа Людмила

У ПОШУКАХ НОВОЇ ПЕДАГОГІКИ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 

Овчаренко Наталія

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ


Батечко Ніна, Титаренко Інна

РОЗВИТОК МАГІСТРАТУРИ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ

 

Лисенко Олександра

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ЛІКАРІВ: ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВИХ ПОНЯТЬ

 


 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОНТЕКСТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Козак Людмила

ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ГАЛУЗЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

 

Мачинська Наталія

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

 

Коваль Тамара

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОНТЕКСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА В УМОВАХ СТРІМКОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 


 

ІСТОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Діденко Ірина

ПОСТАТЬ ВЧИТЕЛЯ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗЇЗДІВ (1902-1903 РОКИ)

 

Сліпчук Валентина 

ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ (20-40 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

 


 

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ

 

Бобрицька Валентина 

ДЕРЖАВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОСВІТИ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

 

Піддячий Микола

освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація

 

Мозолев Олександр

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ПОЛЬЩІ

 


 

ОСВІТА І РИНОК ПРАЦІ

 

Іваницька Ольга, Редько Сергій, Панченко Алла

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ ЗДОБУТТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ У США

 

Мосьпан Наталія

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ З РИНКОМ ПРАЦІ В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

 

Загородня Алла

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ: МЕРЕЖА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 
НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА: ЗА
РУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Сисоєва Світлана

ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ Ph.D. В ГАЛУЗІ ОСВІТИ У США: ВИМОГИ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ

 

Регейло Ірина, Базелюк Наталія

СТЕНФОРДСЬКА ВИЩА ШКОЛА ОСВІТИ: ПІДГОТОВКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ФАХІВЦІВ СТУПЕНЯ PhD

 

Кристопчук Тетяна

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Тригуб Ілона

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ У КРАЇНАХ БАЛТІЇ

 

Грищук Юлія

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

 


 

ПРАКТИКА НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Клопов Роман, Пшенична Олена

РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

 

Бут Володимир, Панченко Ганна

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

 

Фрицюк Валентина 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ

 

Соломаха Світлана

ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

Беседа Наталія, Воробйов Олексій

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

 

Перепелиця Олеся

ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ МАЙБУТНЬОЮ ПРОФЕСІЄЮ

 

Ржевська Наталія

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ОСНОВІ ОН ЛАЙН ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ