2015 - №4

ЗМІСТ

 

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В. В. Прошкін
Педагогічна система як предмет наукового дослідження

М. М. Братко
Середовищний підхід у вищій освіті: методологічний аспект

Я. А. Кульбашна
Сучасні орієнтири розвитку стоматологічної освіти в Україні

Ю. В. Грищук
До проблеми визначення світових пріоритетів розвитку вищої освіти

Є. Є. Завгородня
До проблеми розвитку творчого потенціалу особистості

 ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ У НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Н. М. Чернуха,  Т. О. Саврасова-В’юн
Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів

Г. А. Полякова, С. А. Ачкасова
Формування системи моніторингу та самооцінки якості результатів навчання студентів у вищому навчальному закладі

 


 

ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ

О. В. Матвієнко,  З. О. Поляничко
Інформатизація шкільної освіти в Україні та Польщі: порівняльний аналіз

А. А. Загородня
Дослідження професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах республіки Польщі та України: концептуальні засади

О. Ю. Лисенко
Післядипломна освіта лікарів: досвід Великої Британії

Л. В. Литвин
Кваліфікаційні галузі у навчальних програмах федеральних земель для фахівців дошкільної освіти: досвід федеративної республіки Німеччини

Н. Г. Пономаренко
Експертна діяльність у вищій освіті Німеччини

 ПРАКТИКА НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Г. В. Горбенко
Практико-орієнтоване навчання у підготовці бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю

О. Б. Проценко
Застосування тренінгів у процесі професійної підготовки майбутнього викладача вищої школи

К. М. Біницька
Використання активних методів навчання у процесі вивчення курсу «Порівняльна педагогіка»

Н. І. Волкова
Використання інтерактивних технологій у процесі вивчення економічних дисциплін

А. М. Кифенко
Українська духовна музика в професійній підготовці вчителів музичного мистецтва

O. O. Білоус
Методологічні засади розвитку професійного інтересу майбутніх учителів музики


А. В. Іслам
Екологічна культура майбутніх фахівців автотранспортного профілю: методи дослідження

 


 


МОВНА ПІДГОТОВКА У ПРОЦЕСІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В. В. Борисенко, Н. В. Гагіна
Інформаційно-комунікаційні технології як спосіб удосконалення мовної підготовки студентів вищої школи

О. М. Решетілова
Методи навчання української професійної лексики майбутніх документознавців

І. В. Малецька
Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови

 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Т. Г. Диба
Професійна підготовка фахівців фізичного виховання наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть

Н. В. Петренко
До проблеми вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання: теоретичний аспект