2015 - Випуск 3

ЗМІСТ

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

М. М. Стадник

СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

М. Г. Тур

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ ФІЛОСОФІЇ З ОСВІТОЮ

 

О. В. Горбань

ФЕНОМЕН ОСВІТИ В ТРАНЗИТИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

 

Л. В. Панасюк 

НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ОСВІТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ


ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

 

О. С. Александрова

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Н. В. Горбенко

СУТНІСТЬ І ТИПОЛОГІЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

О. М. Кузьменко

ЯКІСТЬ, ДОСКОНАЛІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК АКМЕ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


 ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ ТА ОСОБИСТІСНОГО ЗНАННЯ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

 

О. М. Шепетяк

ТРАНСЦЕНДЕНТНИЙ ЕКЗИСТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА ПІЗНАННЯ

 

В. О. Рябенко

ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ДУХОВНЕ ВИРОБНИЦТВО» ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ВИРОБНИЦТВА ЛЮДИНИ

В. М. Брижнік

ФЕНОМЕН «НАПІВОСВІЧЕНОСТІ» ЯК ОСНОВНА ТЕМА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ ТЕОДОРА АДОРНО

 

О. С. Бурак

КОНЦЕПЦІЯ ХОЛІСТИЧНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННІ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПОСТМОДЕРНУ

 

Р. В. Мартич

КОНЦЕПЦІЯ ЖИВОГО У ФІЛОСОФІЇ ПЛАТОНА І АРІСТОТЕЛЯ: СВІТОГЛЯДНО-ОСВІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ