2014 - Випуск 3-4
                                                                                   ЗМІСТ

Частина 1
ФІЛОСОФІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Коломієць С. С., Синекоп О. С.
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ РІВНЕМ – ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PHD)
Кузьменко О. М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТУ: ВІД ПЕРШОГО ІСТОРИЧНОГО ТИПУ ДО ПЕРШОЇ КРИЗИ

Частина 2
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Чернуха Н. М., Желанова В. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ОСВІТІ
Мосьпан Н. В.
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA DEVELOPMENT: RESULTS AND PROSPECTS
Дуганець В. І.
ПРОБЛЕМА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНО-ІНЖЕНЕРНОГО НАПРЯМУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ
Волярська О. С.
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ПІДГОТОВКА БЕЗРОБІТНИХ
Лаврентьєва Н. В.
СПРЯМУВАННЯ ЗМІСТУ ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ НА МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ НА ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
Бабенко Л. В.
СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Частина 3
ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Батечко Н. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТІВ – МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Корнят В. С.
ВІДБІР ЗМІСТУ ФОРМУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
Ковбасенко Ю. І.
ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ І ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ
Сліпчук В. Л.
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Миценко Д. В.
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Степаненко А. І.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Довмантович Н. Г.
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ УЧИЛИЩ У ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Кульбашна Я. А.
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ
Болотний І. В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Долинський Є.В.
COMPUTER-AIDED TRANSLATION IN THE PROCESS OF MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION

Частина 4
ПРОБЛЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ

Соколова І. В.
УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ


Частина 5
ІСТОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Пироженко Л. В.
РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ – ПРОВІДНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 60 – 80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Брюханова Г. В.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Галицька М. М.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Частина 6
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Сергєєнкова О. П.
ДО ПРОБЛЕМИ САМОСТІЙНОСТІ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ВИПУСКНИКІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Філоненко М. М.
ОСОБИСТІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ