2014 - Випуск 1-2

                                                                              ЗМІСТ

Ogneviuk V., Sysoieva S. Scientific direction of integrated research of education – osvitologiya

Кузнецова Н. Оцінка факторів, що впливають на якість освітніх послуг в Україні

Halytska М. Research education іn the context of cultural approach

Ткаченко Л. Інтенції творчості у суспільстві знань

Kuzmenko О. Entrepreneurial higher education institutions: Ukrainian and world еxperience

Demyanenko N. Pedagogic innovation: from terminological reasoning to justifying the inttroduction of criteria

Mospan N. National qualifications frameworks: the current state of play

Сергєєва В. Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя

Кульбашна Я. Професійна майстерність викладача як основа формування професійної компетентності майбутніх стоматологів  

Козак  Л. Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології

Овчаренко Н. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності

Сотська Г.  Організаційно-методична система формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах

Горохова  Т. Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології

Folvarochnyi  І. The development of social problems of enligtenment activities in the field of education of adults

Slipchuk V. Formation and development of the pharmaceutical science in Ukraine (second half of XX – beginning of XXI centuries)

Вовк М. Досвід вивчення усно ї народної творчості у класичних університетах України 1950 – 1980-х рр.

Регейло І. Основні форми підготовки фахівців вищої кваліфікації в Укра їні у 1945-1957 рр.

Сівак Н. Розвиток поняття соціалізація у педагогічних працях педагогів періоду ХІХ – ХХ ст.

Солкарян Л. Вплив наукових та просвітянських товариств на розвиток гімназійної освіти в Україні 99-103

Фарбак Т. Особистість М. О. Лавровського в освітньому просторі Харківського університету

Литвин Л. Концепція освіти Т. Фліднера та її вплив на розвиток освіти вихователів для дітей дошкільного віку у Німеччині (ХІХ ст.)

Binytska К. To the problems of economic education in the Republic of Poland at the beginning of the XXI century

Побірченко Н., Сергєєнкова О. Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології

Редько С.  До проблеми дослідження особистісних якостей керівника навчального закладу

Honchar А. Psychological potential of school graduates in choosing a profession of market economy