№ 2 - 2004


                                                                           Зміст

Частина І
Дидактика та освітні технології


Павло ВОЛОВИК
Педагогічна технологія оцінювання ефективності нових методів навчання та виховання за допомогою непараметричних критеріїв


Тетяна АЛЄКСЄЄНКО
Система якостей знань як об'єкт управління


Людмила СУЩЕНКО
Використання інформаційних та комунікаційних технологій: педагогічний аспект


Сергій ПРИЙМА
Технологічна культура майбутніх учителів інформатики: проблемний аналіз


Ганна ДУТКА
До проблеми вдосконалення базової математичної підготовки майбутніх економістів


Ольга ОХРЕМЕНКО
Аналіз виконання складних сенсомоторних завдань під час професійної підготовки майбутніх військовослужбовців


Інна ТИТАРЕНКО
Підготовка вчителя до виховання культури поведінки учнів


Олексій ТОРУБАРА
Обгрунтування змісту профільного курсу "Основи фогографії для майбутніх вчителів"  


Частина ІІ
Організація навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах


Анжела КОРКУНОВА
Психологічні передумови розвитку в учнів професійно-технічних навчальних закладів інтересу до конструктивно-технічної творчості  


Алевтина МОЛЧАНОВА
Морально-етичні основи громадянського виховання учнів у професійно-технічних навчальних закладах  


Світлана ПОЛІЩУК
Розвиток соціальної зрілості учнів професійно-технічного навчального закладу: психологічний аспект


Частина III
Психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання


Світлана СИСОЄВА
Неперервна професійна освіта в контексті технологічного забезпечення


Роман КЛОПОВ
Визначення основних дефініцій дистанційного навчання: педагогічний аспект


Частина IV
Розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти


Наталія ФІЛІПЧУК
Мистецько-педагогічна спадщина Л. Липковської


Сергій ФАРИНА
Гуманістичні орієнтири вітчизняної педагогічної думки XVI — початку XVII ст.


Олена СМІЛЯНЕЦЬ
Творчий розвиток студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення інформатики


Марія ІВАНЧУК
Міжособистісна взаємодія в умовах інтегрованого підходу до організації навчальної діяльності


Анатолій КОНОХ
Врахування специфіки спортивно-оздоровчого туризму у професійній підготовці студентів вищих навчальних закладів


Частина V
Порівняльна професійна педагогіка


Валерій МИНЬКО
Центральна Паризька Інженерна Виша Школа на початку третього тисячоліття


Вадим МАРЦИНЮК
Професійне навчання майбутніх менеджерів у США


Частина VI
Педагогічні пошуки А.С.Макаренка


Валентин РИБАЛКА
Теорія А.С.Макаренка щодо розвитку особистості у колективі