1 - 2004

Зміст


Частина І.

Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Ірина СОКОЛОВА
Професійна компетентність вчителя: проблема структури та змісту

Єлєна ЄВЕЦЬ
До проблеми фундаменталізації професійної підготовки майбутнього вчителя

Микола НАКАЗНИЙ
Допрофесійна підготовка молоді у навчально-науково-виробничому комплексі

Частина II.
Дидактика та освітні технології

Роман ГУРЕВИЧ, Марія КАДЕМІЯ
Дистанційна освіта: училище - школа

Світлана СИСОЄВА
Дистанційне навчання: проблема творчого розвитку учнів

Тамара КОВАЛЬ
Вимоги до професійної підготовки майбутніх менеджерів з інформаційних технологій

Микола ПІДДЯЧИЙ
Особливості організації навчально-виховного процесу в освітній галузі «Технологія»

Віктор СТРЕЛЬНІКОВ
Проективна освіта і технологія проектного навчання у вищій школі

Ольга ОХРЕМЕНКО
Ідеомоторне тренування в системі професійної підготовки військових спеціалістів

Марія ІВАНЧУК
Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до проведення інтегрованих уроків

Валентина КИСІЛЬОВА
До проблеми навчання ліцеїстів науково-дослідній діяльності

Частина ІІІ.
Освіта дорослих


Лариса СІГАЄВА
Професійна перепідготовка безробітних: соціально-педагогічний аспект

Ольга КОРЧЕВНА
Психологічні чинники самоактуалізації особистості безробітного на сучасного ринку праці

Олена ВАСИЛЕНКО
Заочна форма навчання в системі неперервної освіти: особливості організації

Частина IV.
Розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти


Марина ПІЩАЛКОВСЬКА
Ідеї трудового виховання школярів у працях видатних педагогів

Інна ДОБРЕНКО
Психологічні засади розвитку здатностівипускників професійно-технічних навчальних закладів до підприємницької діяльності

Частина V.
Порівняльна професійна педагогіка


Неллі АБАШКІНА
Професійна підготовка соціальних педагогів у Німеччині

Лариса ЗЯЗЮН
Особистісні теорії виховання

Оксана РОМАНЕНКО
Особливості застосування інноваційних технологій у неперервній педагогічній освіті Франції

Частина VI.
Педагогічні пошуки А.С.Макаренка

До історії Полтавської трудової колонії ім.М.Горького : аналіз статті А.С.Макаренка «Нарис до роботи Полтавської трудової колонії ім.М.Горького»