№ 3-4, 2006


Зміст

Частина І.
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Наталія ЯКСА
Підготовка майбутніх учителів до взаємодії суб'єктів освітнього процесу в контексті ідеї полікультурності

Анатолій КОНОХ
Технологічна модель професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в університеті

Олена КАРПЕНКО
Теоретико-методологічні засади підготовки студентів у вищих навчальних закладах до соціальної роботи

Лариса ГОНЧАР
Взаємозв'язок організації процесу оцінювання потреб клієнтів з якістю соціальних послуг

Тетяна КОЛОДЬКО
Підготовка вчителя іноземної мови: соціокультурний аспект

Майя ГОРДІЄНКО
Зміст поняття "уміння і навички самостійної роботи студентів" у психолого-педагогічній теорії

Частина II.
Дидактика професійної освіти

Ольга АНДРУСЬ
Сучасний стан навчання економічних дисциплін студентів у технічних університетах

Валентина СМІРНОВА
Методи активізації пізнава.тьної діяльності студентів в умовах реалізації інтегрованого підходу до структурування знань

Світлана ТИЩЕНКО, Оксана СУВОРОВА
Формування професійних умінь майбутніх техніків-програмістів у процесі самостійної роботи


Частина III.
Історія професійної освіти

Ірина СОКОЛОВА
Професійна підготовка вчителя за двома спеціальностями: концепції, парадигми, моделі

Ірина ЦЕБРІЙ
Історико-педагогічний аналіз професійної підготовки акторів у середньовічний період


Частина IV.

Розвиток та виховання особистості в системі неперервної професійної освіти

Світлана УФІМЦЕВА
Розвиток творчої особистості дитини в умовах навчально-виховного комплексу

Людмила ВЕРБИЦЬКА
Стрес як прояв духовно-особистісних криз: період ранньої юності

Вікторія РУСОВА
Проблема психологічного супроводу самоактуалізації особистості старшокласника в умовах профільного навчання

Наталія ЯРЕМЧУК
Психологічні фактори успішного материнства

Тетяна ЧЕРКАСОВА
Проблема формування світогляду людини та її професійне самовизначення


Частина V.
Психолого-педагогічні проблеми використання інформаційних технологій в професійній освіті

Тамара КОВАЛЬ
Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів у Російській Федерації

Роман КЛОПОВ
Дистанційна освіта у професійній підготовці фахівців з фізичного виховання та спорту

Тетяна КРИСТОПЧУК
Комп'ютерні технології у професійній підготовці землевпорядників в умовах коледжу


Частина VI.
Порівняльна професійна педагогіка

Тимофій ДЕСЯТОВ
Рамкова система кваліфікацій європейських країн

Антоніна ЛЕЩЕНКО
Організація педагогічної процесу в умовах американської домашньої освіти

Олена ЖИЖКО
Теоретико-методологчні засади становлення й розвитку професійно-педагогічної освіти у Мексиці


Частина VII.
Освіта дорослих

Лариса СІГАЄВА
Розуміння соціальних цінностей дорослою людиною: проблеми професійного навчання

Валентина ЛОГВИНЕНКО
Роль "Я-концепції" безробітного у суб'єктивно-ситуаційній взаємодії з працедавцями

Частина VIII.
Педагогічні пошуки А.С.Макаренка

Лариса ЗЯЗЮН
Виховні системи Антона Макаренка і Олександра Нілла в інтерпретації французьких вчених