2006 - № 1-2

                                                                                Зміст
Частина 1
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти


Ян ЗУБЕЛЕВИЧ
Філософія виховання та антипедагогіка

Уляна ДУТЧАК
Арт-терапія в сучасній педагогіці: сутність, підходи, функції

Ян ЧАПЛАК
Теоретико-методологічний аналіз культурологічного підходу в підготовці психологів-практиків

Тамара ПОЯСОК
Особливості сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю

Ольга АНДРУСЬ
Організаційна модель модульного навчання студентів економічних дисциплін у технічних університетах

Частина 2
Історія професійної освіти


Олександр ЛАВРІНЕНКО
Педагогічні семінарії: поступ до педагогічної професії (з історії підготовки вчителів кін. XIX - поч. XX ст.)

Наталія КАЗАКОВА
Організація та зміст педагогічної практики майбутніх учителів у другій половині XIX - на початку XX ст.

Любов ІВАНОВА
Історико-теоретичні аспекти проблеми проектування освітніх систем

Частина З
Дидактика професійної освіти

Леоніда ПІСОЦЬКА
Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вихователя дітей дошкільного віку в умовах ступеневої освіти

Наталія МАЧИНСЬКА
Модульна технологія організації педагогічної практики в умовах педагогічного коледжу

Олена КОРОЛЮК
Управління самостійною роботою студентів коледжу в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін

Тетяна КУЩ
Професійна підготовка фахівців з ресторанної справи в Україні: теоретичні та прикладні аспекти

Частина 4
Розвиток та виховання особистості в системі неперервної професійної освіти

Сергій РЕДЬКО
Розвиток управлінських здібностей студентів засобом психологічного тренінгу

Ольга ПАНАГУШИНА
Соціалізація підлітків у неформальних молодіжних організаціях

Олександр ХИЖКО
Стимулювання розвитку мотиваційної сфери студентів музичних училищ у процесі формування навичок естрадно-джазового музикування

Ірина ЛИСАКОВА
До проблеми формування професіоналізму майбутніх музикантів-педагогів 

Частина 5
Психолого-педагогічні проблеми використання інформаційних технологій у професійній освіті

Світлана СИСОЄВА
Створення і впровадження електронних навчальних засобів: теоретичний аналіз проблеми (Частина II )

В'ячеслав ОСАДЧИЙ
Сучасні інформаційні технології в освітньому просторі

Тамара КОВАЛЬ
Модель особистісно орієнтованої професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Павло КРАВЕЦЬ
Формування професійних знань та навичок у працівників освітніх закладів при роботі з програмою Microsoft Word

Частина 6
Методологія і методика педагогічних і психологічних досліджень

Павло ВОЛОВИК
Технологія дослідження педагогічних закономірностей за допомогою часових (динамічних) рядів 

Частина 7
Порівняльна професійна педагогіка

Лариса ОТРОЩЕНКО
Професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю в Німеччині

Частина 8
Освіта дорослих

Тетяна БІЛОБРОВКО
Компетентність як фактор педагогічної творчості дорослиx