2007 - № 1-2

Зміст

Іван ЗЯЗЮН
Слово про психолога

Частина І.
Теоретико - методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Павло ВОЛОВИК
Педагогічна технологія застосування регресійного і кореляційного аналізів в педагогічних дослідженнях

Тамара ПОЯСОК
Сучасний стан професійної підготовки майбутніх економістів у незалежній Україні

Валентина СЛІПЧУК, Ярослав ЦЕХМІСТЕР
Особливості професійного спрямування навчання природничих дисциплін у медичному ліцеї

Анжеліка ЦИМБАЛАРУ
Актуалізація проблеми моделювання в освіті

Валентина СМІРНОВА
Юридична клініка як форма реалізації інтегрованого підходу до структурування змісту правових знань

Олексій ТИМОШЕНКО
Вплив особистості керівника на оптимізацію професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури

Руслан ІВАНЕНКО
Психолого-педагогічний аналіз проблеми професійної орієнтації молоді

Ніна ЖУРАВСЬКА
Підготовка викладачів вищої аграрної школи: європейський стандарт освіти

Майя ГОРДІЄНКО
Інтегративне вивчення англійської мови для професійного спілкування майбутніх інженерів

Частина II.
Розвиток та виховання особистості в системі неперервної професійної освіти

Лариса БОРИСЕНКО
Особливості організації індивідуально-консультативної роботи з урахуванням індивідуальних навчальних стилів студентів

Світлана ЛАПАЄНКО
Основи безпеки життєдіяльності та здорового способу життя у розвитку професійної культури майбутніх робітників


Частина III.
Психолого-педагогічні проблеми використання інформаційних технологій в професійній освіті

Тамара КОВАЛЬ
Критерії особистісно орієнтованої підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

Інна ТИТАРЕНКО
Підвищення інформаційної компетентності викладачів навчальних закладів

Світлана ТИЩЕНКО
Формування знань, умінь і навичок математичного компоненту у змісті професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів з програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

Тетяна КРИСТОПЧУК
Забезпечення контролю професійних знань студентів аграрного коледжу за допомогою інформаційних технологій

Інна АРТЕМЕНКО
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при організації навчальних занять з дисциплін психолого-педагогічного циклу


Частина IV.
Порівняльна професійна педагогіка

Тимофій ДЕСЯТОВ
Європейська кваліфікаційна рамка - як інструмент процесу реформування

Наталія МУКАН
Неперервна професійна освіта Канади, Великобританії США: форми і методи професійного розвитку педагогів

Наталія ЯКСА
Полікультурна освіта студентів у педагогічній науці і практиці країн Західної Європи та США


Частина V.
Освіта дорослих


Лариса СІГАЄВА
Психолого-педагогічні проблеми освіти дорослих у контексті неперервного навчання


Частина VI.
Історія професійної освіти

Лариса ПЕРЕЙМИБІДА
Історичні та соціальні умови розвитку медичної деонтології

Людмила МЕДВІДЬ
Розвиток економічної освіти в системі освіти України (ХІХ - початок XX століття)

Олександр ЛАВРІНЕНКО
Педагогічна майстерність у духовній та світській педагогічній системах Києво-Могилянської Академії XVII - ХVІІІ ст.

Георгій ФІЛІПЧУК
Міжнародна Слов'янська академія освіти ім. Я.А. Коменського: точка зору вченого