2002 - № 4

                                                                                              Зміст

Частина І. Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Тадеуш ЛЕВОВІЦКІ
Універсальні ідеї гуманізму в освіті: історичний нарис та сучасний стан міжкультурного навчання

Семен ГОНЧАРЕНКО, Василь КУШНІР
Методологія як важливий складник наукового дослідження в педагогіці

Володимир ФЕДОРЧЕНКО
Наукове підґрунтя системи неперервності фахової освіти в туризмі

Ольга МАМЕШИНА
Сучасні проблеми екологічної освіти

Анатолій ДЖАНТІМІРОВ
Система підготовки інженерно-педагогічних кадрів в Україні: шляхи реформування

Олена КОВТУН
Впровадження досягнень педагогічної науки в підготовку майбутніх вчителів хімії

Частина II
Дидактика та освітні технології

Роман ГУРЕВИЧ
Інформаційно-телекомунікаційні технології в підготовці майбутнього фахівця

Світлана СИСОЄВА
Педагогічні технології: визначення, структура, проблеми впровадження

Людмила ШОФЕРОВСЬКА 
До проблеми введення елементів фінансової математики в школі

Анатолій ЄГОРЕНКОВ
Методика етичного аналізу при вивченні проблем біоетики

Частина III
Розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти

Тамара ЯЦЕНКО
Особливості взаємозв'язків між свідомою та несвідомою сферами психіки суб'єкта

Олександр ПОНОМАРЬОВ
Професійна культура керівника-лідера і умови її формування

Наталія СУРГУНД
Професійна придатність практичного психолога: діагностика якостей особистості

Людмила МАЛІМОН
Теоретико-методологічні аспекти вивчення емоційності особистості

Тамара БОНДАРЕНКО
Теоретичні аспекти проблеми мінімальних мозких дисфункцій у дітей шкільного віку

Тетяна ГОНЧАРУК
Формування міжособистісної толерантності учнів: психологічний аспект

Таїсія ДАНИЛОВА
Психологічне дослідження потребностно-мотиваційної сфери особистості майбутніх практичних психологів

Ігор ТИМОЩУК
Методика дослідження рівня морально-етичної відповідальності майбутнього психолога

Частина IV
Порівняльна професійна педагогіка

Леандра КОРЧАК, Данута ГАЙДУС
Запобігання патологічним явищам серед дітей та молоді у школах в період трансформації устрою

Олександра ОЛЕКСЄЄВА
Виховання французьких учнів як фомадян європейської інтеграції

Частина V
Проблеми сучасної андрагогіки

Лариса СІГАЄВА
Освіта дорослих: етапи становлення

Інна ТИТАРЕНКО
Підвищення кваліфікації як важливий фактор розвитку професійної культури вчителя

Частина VI
Педагогічні пошуки А. С. Макаренка
До історії Полтавської трудової колонії ім. М.Горького: педагогічний персонал колонії