2002 - № 3

                                                                    Зміст

Частина І.
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Стефан-М. КВЯТКОВСЬКИЙ.
Меморандум Європейської Комісії "Навчання протягом усього життя"

Людмила ВАЩЕНКО.
Проектування інноваційно-розвиваючого середовища в освіті

Іоланта ВІЛЬШ.
Проблема вибору професії у світлі концепції сталих індивідуальних рис особистості

Олександр МЕЩАНІНОВ.
Моделі університетської освіти в контексті сучасних суспільних перетворень

Роман ГУРЕВИЧ, Алла КОЛОМІЄЦЬ.
Роль інтеграції навчальних знань у гуманізації технічної освіти

Борис ЖЕБРОВСЬКИЙ.
Якість освіти як соціально-педагогічна проблема та об'єкт управління

Сергій КАРП.
До проблеми управлінської діяльності фахівців залізничного транспорту: теоретичний аспект

Василь ЯГУПОВ.
Навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України: проблеми і перспективи

Ярослав ЦЕХМІСТЕР.
Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю: позаурочна робота, батьківське самоврядування

Частина II.
Дидактика та освітні технології.

Віталій КОЗАКОВ, Дмитро ДЗВІНЧУК.
Освіта і технології: до проблеми понятійно-термінологічного апарату педагогіки

Надія КОРСУНСЬКА.
Основні тенденції розвитку форм організації дистанційної освіти і фактори, що їх визначають

Людмила ІВАНЦІВ.
Стандарти освіти у філософському трактуванні

Віктор ХАРАБЕТ.
Впровадження педагогічних технологій в системі професійної освіти

Частина III.
Розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти

Валентина РАШКОВСЬКА.
Духовний розвиток особистості: інтеграція православ'я та освіти

Лариса СМОЛІНЧУК.
Біографічний метод як засіб вивчення особистості

Володимир ОНАЦЬКИЙ.
Спостереження як засіб вивчення академічно обдарованих дітей

Надія ГОРОДНОВА.
Вплив біологічних та соціальних чинників на формування статевих ідентифікацій

Частина IV.
Порівняльна професійна педагогіка

Уршуля НОВАЦКА.
Професійна підготовка вчителів техніки у Польщі

Ева НЕРОБА, Цезарій МАКЛЕС.
Сучасні зміни в польській системі освіти: філософський аспект

Раїса АНТОНЮК.
Роль вчителя-двомовника в соціалізації учнівської молоді: європейський контекст

Частина V.
Проблеми культурології та мистецької освіти

Анатолій АЛЕКСЮК.
Освітньо-педагогічні проблеми українців та етнічних меншостей України (з історії 20-30-х рр. XX ст. і сучасності)

Валерій ОРЛОВ.
Сучасні тенденції художньо-естетичного виховання

Олена ОТИЧ.
Музично-виховна діяльність учителя початкових класів

Частина VI.
Педагогічні пошуки А.С. Макаренка

Лариса ГРИЦЕНКО.
Принцип диалектическои целостности как основа уникальности и мирового значення педагогики А.С. Макаренко

Наталія НОСОВЕЦЬ.
Принципи побудови системи трудового виховання А.С. Макаренка