2002 - № 2

                                                                    Зміст

Частина І.

Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти


Сучасне наукове бачення неперервної професійної освіти: стратегія розвитку у масштабах геополітичних регіонів

Методологічні аспекти організації самостійної пізнавальної діяльності студентів

Проблема удосконалення методів навчання в системі післядипломної освіти педагогічних працівників

Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю: учнівське самоврядування, організація науково-дослідної роботи

Теоретичні засади готовності молодих працівників до роботи в умовах підвищеної небезпеки

Біоетичний компонент фундаментальної медичної освіти

Особливості адаптації дитини в школі

Проблема свободи вибору і відповідальності: філософський аспект

Політична культура як складова громадянського виховання особистості: напрями розвитку

Частина II.
Дидактика та освітні технології.


Інтеграційний вимір компетенцій вчителів

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження сучасних педагогічних технологій

Системний підхід до використання рольових ігор у навчанні

Інноваційні технології контролю у вищій медичній освіті

Діагностування психологічних детермінант професійної спрямованості студентів вищих навчальних закладів культури

Підготовка майбутніх учителів історії до використання музичного мистецтва

Проблеми стандартизації професійної підготовки спеціапістів у галузі туризму

Мнемічна діяльність з позиції інтенціонального підходу в навчанні студентів іноземної мови

Частина ІІІ.
Проблеми сучасної андрагогіки


Освіта дорослих: історичний аспект

Післядипломна педагогічна освіта: сутність, сучасне розуміння

Частина IV.
Порівняльна професійна педагогіка


Зарубіжні версії програмово-методичного забезпечення модульного навчання

Нові тенденції у підготовці вчителів Франції

Професійні ліцеї в системі професійної освіти Республіки Польщі

Характеристика рівнів вищої фізкультурної освіти в країнах СНД

Частина V.
Педагогічні пошуки А.С.Макаренка

До історії Полтавської трудової колонії ім. М.Горького: символи педагогічної віри А.С. Макаренка