2002 - № 1

                                                                    Зміст

Частина І.

Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти


Іоланта ВІЛЬШ.
Системний підхід до освітніх реформ 

Олександр МЕЩАНІНОВ.
Моделі університетської системи освіти: сьогодення та майбуття

Анатолій ДЬОМІН, Олександр ДЬОМІН, Петро ЛУЗАН.
Суперечлива дія "закону ефекту" і формування витривалості в активній навчальній діяльності 

Ярослав ЦЕХМІСТЕР.
Допрофесійна підготовка учнів у ліцеї медичного профілю: структура моделі, планування діяльності, специфіка управління

Олена ПАВЛЕНКО.
Становлення іміджу навчального закладу нового типу

Ольга МАМЄШИНА.
Екологічна психологія в системі неперервної освіти

Частина II.
Дидактика та освітні технології 


Світлана СИСОЄВА.
Особистісно орієнтовані педагогічні технології: метод проектів

Йосип ШАМЕС.
Психодіагностика культурно-професійної спрямованості студентів в індивідуалізації педагогічного процесу

Наталія ВОЛКОВА.
Проблема підготовки майбутніх економістів до управлінської діяльності

Людмила ВОЛОШИНОВА.
Аудіовізуальні мистецтва у вивченні іноземних мов

Лілія ДЖЕЛІЛОВА.
Реалізація принципу наступності в математичній підготовці майбутніх учителів

Наталія ЛІСОВА.
До проблеми професійного вдосконалення молодого вчителя

Частина III.
Методологія і методика педагогічних і психологічних досліджень

Павло ВОЛОВИК.
Проблема порівняння результатів педагогічних експериментів

Частина IV.
Проблеми професійного розвитку особистості

Марина ВАСИЛЬЄВА.
Професійне визначення особистості: філософський аспект

Оксана ВІТКОВСЬКА.
Дослідження психологічних факторів професійного самовизначення особистості

Наталія ТИМЧЕНКО.
Формування професійно-етичних якостей у майбутнього фахівця митної служби

Тетяна МАЛКОВА.
Формування професійної спрямованості у слухачів вищих навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ

Оксана СЕРГЄЄНКОВА.
Психологічна допомога старшокласникам щодо вибору професії

Частина V.
Проблеми культурології та мистецької освіти

Тетяна СМИРНОВА.
Диригентсько-хорова підготовка у вищих педагогічних закладах освіти України

Оксана АНДРЕЙКО.
Формування виконавської майстерности музиканта-інструменталіста

Частина VI.
Проблеми порівняльної професійної педагогіки

Неллі АБАШКІНА.
Професійні якості вчителя в оцінках німецьких дослідників XX століття

Іоанна ГАЙДА.
Педагогіка любові до дитини Януша Корчака

Частина VII.
Педагогічні пошуки А.С. Макаренка

До історії Полтавської трудової колонії ім. М. Горького