2001 - Випуск 4

                                                                                                     Зміст

Частина І.
В освіті - майбутнє України: другий Всеукраїнський з'їзд працівників освіти

Василь КРЕМЕНЬ.
Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку

Частина II.
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Неллі АБАШКІНА.
Методологія дослідження розвитку професійної освіти в Німеччині

Віталій КОЗАКОВ.
Психолого-педагогічна підготовка в галузевих університетах очима студентів: досвід Київського національного економічного університету

Ірена РАБОШ.
До проблеми формування науково-теоретичних засад гуманітаризації в контексті цілісного розвитку освіти

Микола ЧОБІТЬКО.
Проблема особистісно орієнтованого навчання в професійній підготовці майбутніх учителів

Людмила СУЩЕНКО.
Проблеми професійної підготовки фахівців фізичного виховання і спорту у незалежній Україні

Світлана ЗАСКАЛЄТА.
Індивідуалізація навчання студентів на заняттях з іноземної мови

Наталія ЛАКОЗА.
Формування наукових понять з біології в довузівській підготовці школярів

Частина III.
Дидактика та освітні технології

Анатолій СИТЧЕНКО.
Психолого-педагогічні аспекти літературного аналізу

Надія КУДИКІНА.
Психологічне забезпечення педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів

Ірина ЦУРКАНЕНКО.
Вивчення музичної грамоти у вищих педагогічних закладах освіти

Уршула НОВАЦКА.
Педагогічна практика майбутніх учителів математично-природничого циклу: результати експериментального дослідження

Єва НЕРОБА.
Підготовка інженерів-педагогів в Польщі в умовах інтеграції з Європейським Союзом

Частина IV.
Розвиток особистості в системі неперервної професійної освіти

Ельвіра ЛУЗІК.
Системний підхід до формування професійних якостей особистості у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті

Віктор ПАНЧЕНКО.
Принцип екологізації як фактор гармонійного розвитку особистості учня

Лариса КЕКУХ.
Формування творчої особистості майбутнього вчителя у процесі вивчення математики

Тамара ПОЯСОК.
Творчий розвиток майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін

Ярослава ЦЕКОВА.
Професійно важливі якості соціальних працівників: аналіз результатів експертного опитування

Олена ПРОКОПОВА.
Організація самоосвіти вчителя хімії середньої школи

Частина V.
Педагогічні пошуки А.С. Макаренка

До історії Полтавської трудової колонії ім. М. Горького: час і простір діяльності