2001 - Випуск 3

                                                                              Зміст

Частина І.

Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Концепція неперервної освіти у світовому контексті

Психологічні зміни педагогічних працівників і їх врахування у професійній підготовці і післядипломній освіті

Проблеми комп'ютерного навчання

Процес навчання в системі підвищення кваліфікації як об'єкт управління

Фахове вдосконалення вчителя в системі післядипломної освіти: теоретичний аспект

Духовні цінності як домінанта поведінки особистості в кризових умовах

Проблеми статево-рольової соціатізації підлітків у сучасній школі

Частина II.
Дидактика та освітні технології
Чому в навчальній діяльності є студенти пасивні і працьовиті?

Особистісний підхід до впровадження педагогічних технологій у підвищенні кваліфікації вчителів

Роль наукового поняття у формуванні світогляду учнів: дидактичний аспект
Ділова гра як метод активного навчання дорослих
Групова навчальна діяльність студентів в підвищенні рівня професійної підготовки фахівців
Зміст психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю
До питання про зміст навчальної дисципліни "Політологія" у вищому професійному училищі

Частина III.
Проблеми культорології та мистецької освіти
Ступенева професійно-художня освіта в Україні як педагогічна система
Місце та зміст образотворчої підготовки у професійній освіті майбутнього вчителя початкових класів
Професійні і психологічні якості артиста балету

Частина IV.
Порівняльна професійна педагогіка
Трудова адаптація особистості в теорії і практиці зарубіжної професійної освіти та соціології праці
Методи викладання і форми оцінювання у системі підвищення кваліфікації учителів Англії та Уельсу

Частина V.
Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і сучасність
Метод вимоги в системі виховання А.С.Макаренка
Погляди А.Макаренка про виховання