2001 - Випуск 2

Зміст

Частина І.
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Віталій КОЗАКОВ.
Соціально-психологічні аспекти активної навчальної діяльності у професійній освіті

Іоланта ВІЛЬШ.
Детермінанти професійного пристосування

Валентин РИБАЛКА.
Психолого-педагогічні принципи і стадії розробки особистісно орієнтованої підготовки учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти

Олександр МЄЩАНІНОВ.
Моделі вищої освіти: пошуки і проблеми

Микола СОЛДАТЕНКО.
Самостійна пізнавальна діяльність як фактор професійного становлення

Наталія ВОЛКОВА.
Загальноекономічна освіта в системі економічної культури суспільства

Джааніта КРЮКОВА.
Теоретичні і методичні засади підвищення рівня професійної готовності майбутніх спеціалістів технічного профілю

Олександр КОНДРАТЮК.
Сучасні проблеми виховання молоді у системі професійно-технічних закладів


Частина II.
Дидактика та освітні технології

Павло ВОЛОВИК.
Проблеми порівняння ефективності різних форм і методів навчання та виховання

Олена ПЄХОТА.
Педагогічні технології з позицій педагогіки розвитку дитини

Едуард ПОМИТКІН.
Розвиток у майбутніх професіоналів здатностей до конкурентоспроможної діяльності

Олександр КОБЗАР.
Педагогічні технології розвитку інтелектуальної діяльності у професійній підготовці сучасного лікаря

Людмила ІСЬЯНОВА.
"Феноменологічна діалектика мистецтва О.Ф.Лосєва" - навчальний курс для студентів художніх спеціалізацій і системи неперервної освіти викладачів мистецтва

Олександр РОМАНОВСЬКИЙ.
Комп'ютерна підготовка інженерів до управлінської діяльності

Наталія НОВОСАД.
Актуальні питання інформаційної підготовки менеджерів туризму


Частина III.
Історія та зарубіжний досвід професійної освіти

Наталія ТАЛАЛУЄВА.

З історії наступності професійних закладів освіти (кінець XIX - початок XX ст.)

Ярослав ЦЕХМІСТЕР.
Відбір учнів на професії медичного профілю: аналіз зарубіжного досвіду

Частина IV.
Психологічні аспекти становлення особистості

Оксана БІЛА.
Пізнання групової динаміки через малюнок "Я і група".

Людмила ЧЕРНОВА.
Відкритість та її роль в процесі психодрами


Частина V.
Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і сучасність

Микола ЯРМАЧЕНКО.
Педагогіку А.С.Макаренка - в кожну школу, кожний навчально-виховний заклад

Наталія НОСОВЕЦЬ.
Погляди А.С.Макаренка на виховну роль праці