2001 - Випуск 1
Зміст

Частина І.
Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти

Нелля НИЧКАЛО
Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія

Іоланта ВІЛЬШ
Концепція сталих індивідуальних рис особистості як засіб удосконалення освіти

Світлана СИСОЄВА
Вектор розвитку особистості у постіндустріальному суспільстві

Неоніла ПОБІРЧЕНКО
Психологічне відображення у свідомості учнів навчальної діяльності, орієнтованої на неперервну освіту

Георгій ГРЕБЕНЮК
Формування професійних характеристик трудової діяльності

Олександр МЄЩАНІНОВ
Чинники реформування регіональної системи вищої освіти

Олександр РОМАНОВСЬКИЙ
Соціальна діяльність студентів як засіб формування особистості майбутнього інженера-керівника

Частина II.
Дидактика та освітні технології

Іван ЗЯЗЮН
Технологізація освіти як історична неперервність

Семен ГОНЧАРЕНКО
Методика як наука

Валентина СЕМИЧЕНКО
Від базових ознак педагогічної діяльності - до бази педагогічних технологій

Олена ПЄХОТА
Розвиток технологічного підходу в освіті

Тамара ЯЦЕНКО, Олександр ЛИСЕНКО, Світлана АВРАМЧЕНКО
Активне соціально-психологічне навчання в контексті теоретичних підходів до психологічної практики

Частина III.
Проблеми культурології та мистецької освіти

Георгій БАЛЛ
Про духовний зміст науково-пізнавальної діяльності

Оксана РУДНИЦЬКА
Проблема інтеграції знань у контексті художнього сприймання

Олена ОТИЧ
Теоретичні основи інтеграції мистецтв у професійній підготовці майбутніх вчителів хореографії

Ірина ЯЛОВЕЖЕНКО
Поняття символу та його зв'язок з міфологією

Частина IV.
Порівняльна професійна педагогіка

Людмила ПУХОВСЬКА
Педагогічна освіта в контексті соціального розвитку західноєвропейського суспільства

Лариса СІГАЄВА
Навчання дорослих у системі неперервноі освіти США та Франції

Частина V.
Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і сучасність

Неллі АБАШКІНА
Проблема професійної підготовки в педагогічній спадщині А.С.Макаренка

Ольга ЩЕРБАК
Використання спадщини А.С.Макаренка у діяльності професійно-педагогічного коледжу

Григорій ВАСЯНОВИЧ
Принцип колективізму в педагогічному середовищі

Частина VI.
Інформація