2013 – Випуск 3-4

Зміст

Частина 1

ФІЛОСОФІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Наталія КОВАЛЬЧУК

Києво-Могилянська академія як фортеця духовності та європейської освіти в контексті метаісторії

Людмила ОВСЯНКІНА

Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації  сучасної української освіти

Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО

Місце етики ненасилля в розвитку гуманістичних ідей філософії освіти

Тетяна КУПРІЙ

Метафоричне мислення як ознака креативності студента

Уршуля МОРЩИНЬСЬКА, Войцех МОРЩИНЬСЬКИЙ

Методи сучасної філософії в дослідженнях питань міжкультурної освіти

Частина 2

ОСВІТОЛОГІЯ – НАУКОВИЙ НАПРЯМ ІНТЕГРОВАНОГО ПІЗНАННЯ

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Петро САУХ

Модель реформування вітчизняної університетської освіти

Ілона ТРИГУБ

Вимоги до провідних консультантів з питань розвитку системи освіти у Російській Федерації

Частина 3

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Світлана СИСОЄВА

Інтерактивне навчання в освіті дорослих: до розвитку проблеми (англ.)

Людмила КОЗАК

Зміст підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності

Лариса МАКСИМОВА

Педагогічні умови функціонування інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу економічного профілю

Наталія ЗАДОРОЖНА

Формування комунікативної компетентності у професійній підготовці економістів

Юлія ЮСЕФ

Науково-методичне забезпечення педагогічного процесу формування комунікативної культури майбутніх лікарів

Ярослава КУЛЬБАШНА

Принцип безперервності освіти у формуванні професійної компетентності майбутніх стоматологів

Леся ЛОГУШ

Професійна орієнтація – формування усвідомленого вибору професії

Частина 4

ІСТОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Павло КРЯЖЕВ

Модель реформування вищої освіти в Україні на межі ХХХХІ століть

Роман ПАХОЛОК

Дидактичні особливості навчального процесу в чоловічих західноукраїнських гімназіях (ХІХ – перша половина ХХ ст.)

Частина 5

НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ

Ніна БАТЕЧКО

До проблеми модернізації вищої освіти Російської Федерації

Олена БІНИЦЬКА

Підготовка майбутніх керівників установ та організацій у сфері освіти у Великій Британії та Україні

Тетяна КРИСТОПЧУК

Педагогічна освіта в Республіці Польща: структура та зміст

Катерина БІНИЦЬКА

Ретроспективний аналіз розвитку Криворізького державного педагогічного університету та Університету Казимира Великого

Частина 6

ПСИХОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Наталя ЯРЕМЧУК

Експериментальне дослідження психологічної підготовки молодої жінки до материнства

Тетяна ЧИГИРИН

Сучасні підходи до вивчення феномену самопрезентації