О журнале

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

наукового журналу «Неперервна професійна освіта:
теорія і практика»
(склад редакційної колегії затверджено на засіданні 
Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка
– протокол № 3 від 31 березня 2016 року)

Головний редактор:
Світлана СИСОЄВА – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, голова Благодійного фонду імені Антона Макаренка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Випусковий редактор:
Оксана БУЛЬВІНСЬКА -
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )


Члени редакційної колегії:
Олена АЛЕКСАНДРОВА – доктор філософських наук, професор,завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Станіслав КАРАМАН – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Наталія КОВАЛЬЧУК – доктор філософських наук, на посаді професора кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Людмила КОЗАК – доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (відп. секретар). (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Наталія МОСЬПАН – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Віктор ОГНЕВ’ЮК – доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Ольга ОЛЕКСЮК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичного мистецтва Інституту мистецтв, Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Петро САУХ – доктор філософських наук, професор, ректор Житомирського державного університету ім. Івана Франка (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Микола СТАДНИК – доктор філософських наук, професор кафедри філософії  Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Микола ТУР – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Людмила ХОРУЖА доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (заст. гол. ред). (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Надія ЧЕРНУХА – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління навчальним закладом Міжрегіональної академії управління персоналом. (e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Іноземні члени редакційної колегії:
Вандер ВІАНА – професор університету Стерлінг (Великобританія), доктор наук.
Маршал КРІСТЕНСЕН – почесний президент Фундації Co-Serve International company, доктор наук (США). (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Тадеуш ЛЕВОВИЦЬКИЙ  почесний ректор Вищої школи педагогічної Спілки польських вчителів (м. Варшава), доктор хабілітований гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний, іноземний член НАПН України (Республіка Польща). (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Стефан МЕШАЛЬСЬКИЙ  ректор Вищої школи педагогічної Спілки польських вчителів (м. Варшава), доктор хабілітований  гуманістичних наук в галузі педагогіки, професор звичайний (Республіка Польща). (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Грета СОЛОВЙОВА – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту філософії і політології Комітету науки Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан.

Стен ХЕРАРД – професор вільного університету Амстердаму, доктор наук (Нідерланди).
Карл ХОЛЬТЦ – професор спеціальної педагогіки та психології Гейдельберзького університету освіти, доктор наук (Німеччина), почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка. (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ 

 Для подання статті необхідно надіслати на електронну пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  пакет документіввказавши у темі, до якого видання подається стаття:

  1.  Відредагований текст статті без нумерації сторінок, що відповідає вимогам до оформлення статей (всі необхідні елементи форматування вже вбудовані у шаблон, в який замість тексту, поданого для прикладу, необхідно просто вдрукувати текст рукопису статті – ЗАВАНТАЖИТИ ШАБЛОН*); у назві документа вказати прізвище автора.
  2. Окремий документ для сайту видання, оформлений за зразком (див. Додаток 1; див. Додаток 2); у назві документу вказати прізвище автора та слово САЙТ.
  3. Авторська угода (сканована копія з власноручним підписом автора).

За відсутності будь-якого із зазначених документів статті розглядатися не будуть!

Думки авторів не завжди збігаються з точкою зору редакції. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.

Загальні вимоги до оформлення тексту статті:

Формат сторінки: А4, книжкова
Шрифт: Times New Roman
Абзацний відступ: 10 мм
Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве –10 мм
Обсяг: від 7 до 12 сторінок
Мова статті: українська, англійська

Використання знаків та символів

тире

апостроф

лапки

«»

маркери

  •  

нумерація

1.

для нерозривних пробілів між ініціалами

Ctrl + Shift + пробіл

Структурні елементи статті
УДК
Автор (Ім’я Прізвище)
ORCIDiD (персональний код, який можна отримати за відсутності, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register)
Інформація про автора
Назва статті
Анотація з ключовими словами
© Прізвище та ім'я, рік
Власне стаття (структура статті має відповідати вимогам ДАК України і включати такі елементи):
Вступ (з обов’язковим висвітленням актуальності та аналізом останніх досліджень і публікацій);
Мета / цілі, завдання статті;
Підзаголовки статті (до трьох з викладом основного тексту статті);
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Література. Презентаційні матеріали (ДСТУ 8302:2015)
References
 (Бібліографічний менеджер End Note).  Презентаційні матеріали (АРА).


Назва статті, Прізвище Ім’я, інформація про автора, Анотація, Ключові слова – рос. мовою + англ. мовою

В
имоги до оформлення структурних елементів статті

Анотація з ключовими словами
- для статей українською мовою подається анотація укр. та рос. мовами (500-1000 знаків) та англ. мовою (1500-2000 знаків);
- для статей англійською мовою подається анотація англ. та рос. мовою та розширена укр. мовою.

Література
оформлення літератури у тексті за стилем АПА: посилання оформлювати у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка, на яку посилаєтесь. Приклад: (Яковлєва Н. І., 2010, с. 14);
- у списку літератури повинне бути хоча б одне джерело із зареєстрованим ідентифікатором цифрового об'єкта (Digital Object Identifier, DOI).

Таблиці та інші нетекстові об’єкти повинні бути пронумеровані, розміщуються в середині тексту, в центрі – під рисунками (Рис. 1 ...); над таблицею (Таблиця 1).

ЗАВАНТАЖИТИ ВИМОГИ

* З метою спрощення процедури підготовки журналу до друку подані рукописи мають бути виконані ВИКЛЮЧНО за допомогою шаблону.

 Підготовка видання можлива завдяки діяльності науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, завданням якої є популяризація наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти – освітології. 


 

Засновники:
Київський університет імені Бориса Грінченка
Благодійний фонд імені Антона Макаренка

    Науковий журнал  з проблем філософії, теорії і практики неперервної професійної освіти адресовано науковцям, студентам, викладачам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, докторантам, слухачам системи післядипломної освіти, усім, хто цікавиться проблемами філософії, педагогіки і психології неперервної освіти.
    Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки та філософії за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти» (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 261  від 06.03.2015 ).

     ISSN1609-8595
     e-ISSN 2412-0774
    Реєстраційне свідоцтво: Серія КВ №21843-11743 ПР від 18.01.2016

     Видання засновано у 200
1 році.
    Видавництво: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС».
    Країна видавництва: Україна. 
Адреса  редакції: 
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-б

Контакти:
тел.: (044) 426-84-05
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Editorial address:

13-b Marshala Timoshenko Str., 04212 Kyiv, Ukraine

 

Contacts:

Phone: +38 044 426 84 05

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Благодійний фонд імені Антона Макаренка

Наші партнери:

Our partners:                                                       Етична політика журналу

Редакційна політика журналу «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.
Діяльність редакційної колегії у цьому напрямі спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.
Важливою умовою прийняття статті до друку є наявність нових оригінальних наукових результатів, які раніше ніде не публікувалися.
У разі, якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті.
Будь-які суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті та ін.) уважно розглядаються членами редакційної колегії. У разі підтвердження підозр, пов'язаних з можливим плагіатом або фальсифікацією результатів, стаття беззастережно відхиляється.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).
Journal Publication Ethics
 
The editorial policy of the Scientific Papers "Continuing professional education: Theory and Practice" aimed at ethical norms accepted by the international scientific community.
Editorial Board activity in this direction is based on the recommendations of the Committee on Publishing Ethics (Committee on Publication Ethics), as well as valuable experience in reputable international journals and publishing houses.
An important condition for acceptance of articles for publication is the availability of new original research results that have never published before.
If the material has been previously published, the author must provide the wording of bibliographic references about previous publications and relevance of publications to justify a new version, explaining the nature of additions and changes made to the latest version of the article.
Any controversial issues (financial, academic, personal, etc.) are considered by the editorial board carefully. In the case of confirmation of suspicions relating to the possible plagiarism or results falsification the article will be rejected.
The Journal allows the authors to retain publishing rights and to hold the copyright without restriction.
All relationships with publishing ethics issues that arise between authors and the editorial board and are not regulated by this document generally can be regulated by international standards of COPE (Committee on Publication Ethics).
The journal does not have a waiver policy. 

Політика рецензування

(від 01.01.2016)

Рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем та завдань.

Етапи рецензування:

1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу. 

2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.

4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.

5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).

6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.

7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.

8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.


Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.
 
Захист прав авторів
Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.
Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів. У будь-якому разі автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

Journal Editorial Policy

(from 01.01.2016)

 All the articles are reviewed by the editorial board. The procedure of reviewing is focused on the most objective assessment of the scientific article’s content, identification of its compliance with the journal. Also reviewing provides a comprehensive analysis of advantages and disadvantages of article materials. Only those articles that are valuable from a scientific point of view and contribute to solving actual educational problems are accepted for publication.

STAGES FOR REVIEWING

1. The submitted articles to the editorial board should meet the requirements of the journal policy.

2. Checking the article for the degree of uniqueness copyright text. For all articles which are provided for reviewing, the degree of uniqueness copyright text is determined using appropriate software program.

3. All manuscripts submitted to Editorial Board are directed to the profile of research to two reviewers.  The chief editor assigns referees. According to the chief editor's decision some articles of the eminent scientists as well as specially invited article may be exempted from the standard procedures of reviewing.

4. For reviewing of the articles as reviewers may act as members of the editorial board of scientific journal and foreign high-qualified professionals who have profound professional knowledge and experience in a particular scientific direction.

5. Reviewer concludes the possibility of publishing the article usually within 14 days (fills in a standardized form, which contains a summary of recommendations).

6. Reviewing is held in confidence by the principles of double-blind reviewing (two-way "blind" review, when neither the author nor the reviewer do not know each other). The interaction between author and reviewers occurs through the editor of the journal.

7. If the reviewer points to the need to make certain articles corrections, the article is sent to the author with the offer to consider the comments in the preparation of an updated version of the article or to refute them reasonably. Into a revised article, the author adds the letter, which contains answers to all comments and explains all the changes that were made in the article. Revised version is given to a reviewer again for the decision and prepare a reasoned conclusion about the possibility of publication.

8. The final decision on the possibility and expediency of the publication is adopted by the chief editor and if necessary during meeting of the editorial board as a whole.

The main purpose of the review procedure is to eliminate cases of substandard practice research and to ensure coordination and adherence to balance of the interests of authors, readers, editorial board, reviewers, institution which carried out the research. Reviewers evaluate the theoretical and methodological level of the article, its practical value and scientific importance. In addition compliance of the article to the principles of ethics in scientific publications and recommendations for eliminating of violations are determined by reviewers.

Політика відкритого доступу

Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку.

Open Access Policy

Scientific Papers "Continuing Professional Education: Theory and Practice" is an open access journal. All articles are free for users to access, read, download and print.