(1)
Dzvinchuk, D. ОСВІТА ЯК СУСПІЛЬНА ЦІННІСТЬ: ІСТОРИКО%ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. CPE 2019, 6-8.