[1]
Bondarenko, L. 2019. КОМПЕТЕНТНІСНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО- ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ. Continuing Professional Education: Theory and Practice. 1-2 (Oct. 2019), 150–154.